Sunday, February 14, 2016

New Articles Added

Yesterday, I came across a number of lesser-known academic journals available online. I have added links to the following articles touching upon Hebrews. All articles are available for download. This blog has now surpassed the milestone of 500 articles.

Coetsee, Albert. “Streef na vrede met almal? Hebreërs 12:14 in perspektief.” HTS Teologiese Studies/Theological Studies 71.1 (2015).

Coetsee, Albert J., and Gert J. C. Jordaan. “Die tema van God se spraak in Hebreërs se inleidingsformules.” In die Skriflig/In Luce Verbi 49.1 (2015).

Cromhout, Markus. “The ‘Cloud of Witnesses’ as Part of the Public Court of Reputation in Hebrews.” HTS Teologiese Studies/Theological Studies 68.1 (2012).

Houwelingen, Rob van. “‘De God van de vrede’ in het Nieuwe Testament.” HTS Teologiese Studies/Theological Studies 71.1 (2015).

Kruger, F. P. and C. J. H. Venter. “Die prediker as toeruster van die gemeente: basisteoretiese perspektiewe vanuit Hebreërs.” In die skriflig 36.3 (2002): 349–67.

Kruger, F. P. and C. J. H. Venter. “Prediker en die gesindheid van hoorders. Basisteoretiese perspektiewe vanuit Hebreërs.” In die skriflig 36.4 (2002): 573–92.

Loader, James Alfred. “The Beautiful Infant and Israel’s Salvation.” HTS Teologiese Studies/Theological Studies 67.1 (2011).

Mbamalu, Abiola. “Jesus the Interceding High Priest: A Fresh Look at Hebrews 7:25.” HTS Teologiese Studies/Theological Studies 71.1 (2015).

Oyetade, M. O. “Eschatological Salvation in Hebrews 1:5–2:5.” Ilorin Journal of Religious Studies 3.1 (2013): 69–82.

Punt, Jeremy. “The Aqedah in the New Testament – Sacrifice, Violence and Human Dignity.” Scriptura 102 (2009): 430–45.

Ramantswana, Hulisani. “Mount Sinai and Mount Zion: Discontinuity and Continuity in the Book of Hebrews.” In die Skriflig/In Luce Verbi 47.1 (2013).

Sisson, Russell B. “Overcoming the Fear of Death: Physical Body and Community in Hebrews.” Scriptura 90 (2005): 670–78.

Snyman, A. H. “Duursaamheid en verandering in die offers van die ou en die nuwe verbond (Hebreërs 9).” In die Skriflig/In Luce Verbi 48.4 (2014).

Steyn, Gert J. “On Earth as It Is in Heaven …” The Heavenly Sanctuary Motif in Hebrews 8:5 and Its Textual Connection with the “Shadowy Copy” [ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ] of LXX Exodus 25:40.” HTS Teologiese Studies 67.1 (2011).

Venter, C. J. H. “Pastorale elemente in Hebreërs.” In die Skriflig 44.1 (2010): 137–58.

Venter, C. J. H. “Die prediker van hoop aan getraumatiseerdes in die huisgesin van God. Prakties-teologiese perspektiewe in die lig van Hebreërs.” In die skriflig 37.1 (2003): 27–50.

Venter, C. J. H. “Verklarende prediker. Basisteoretiese elemente uit Hebreërs.” In die skriflig 35.3 (2001): 373–88.

Venter, C. J. H. “Die Woord van God – toepaslik preek of toepaslik maak? ’n Homiletiese ondersoek.” In die skriflig 38.4 (2004): 473–94.

Wilson, Mark W. “Noah, the Ark, and the Flood in Early Christian Literature.” Scriptura 113 (2014): 1–12.

Zuiddam, Benno A. “Die eerste beginsels van die word, die implikasie van Heb 5:12 vir kerk en teologie.” Scriptura 108 (2011): 238–48. 

Zyl, Hermie C. van. “Die kontekstuele funksie vanHebreërs 13:8.” HTS Teologiese Studies/Theological Studies 71.1 (2015).

No comments:

Post a Comment