Monday, February 13, 2017

Review of Jordi Cervera's Monograph

Jeffrey L. Morrow reviews Jordi Cervera i Valls' book, Jesús en la Carta als Hebreus: Una cristologia de matriu jueva for RBL.

No comments:

Post a Comment